“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera”


Proverbi africà

Què són les AMPA?


Què és una AMPA?

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPA) són associacions voluntàries de les famílies d'un centre educatiu amb l'objectiu general de promoure la participació i col·laborar amb les activitats educatives del centre.

Quina finalitat té una AMPA?

 • Vetllar per la qualitat de l’educació a l’escola

 • Facilitar la relació entre les famílies, la direcció i el professorat de l’escola

 • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació amb el funcionament de l’escola

 • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida matinal, i l’adquisició i distribució de llibres de text

 • Representar les famílies al Consell Escolar del centre i institucions educatives

 • Orientar les famílies sobre els drets i els deures

 • Fer propostes per a la formació de mares i pares


Per què és bo participar en l’AMPA?

 • Perquè quan les famílies prenen part en les activitats del centre i de la comunitat educativa, els fills i filles van més a gust a l'escola i estudien amb més ganes

 • Perquè és positiu que tots vetllin per la qualitat de l’educació dels fills i filles

 • Perquè podràs conèixer i compartir amb altres pares i mares les teves inquietuds i propostes i també ajudar-vos mútuament

 • Perquè podràs conèixer i entendre com funciona l’escola, el sistema educatiu i la comunitat educativa

 • Perquè tota la comunitat educativa podrà conèixer la diversitat cultural i lingüística de l’escola

Quines activitats pot organitzar una AMPA?

 • Activitats extraescolars (esportives, culturals, idiomes...)

 • Activitats de formació per a les mares i pares

 • Organització de festes tradicionals o escolars (carnestoltes, festa de fi de curs, Sant Jordi...)
 • Col·laborar en la gestió del menjador escolar, l’acollida matinal, l’adquisició i distribució de llibres de text

 • Col·laborar amb l’escola en activitats com ara, excursions, sortides al teatre, colònies...

De quines maneres hi pots participar?

 • Puntualment, donant suport a alguna activitat que es necessitin mares/pares voluntaris

 • De forma regular, assistint a les reunions i assemblees que es convoquen per tal d’informar a les famílies, organitzar activitats, col·laborar en la gestió de serveis o debatre temes d’interès en l’educació dels fills i filles

 • Fer-te’n soci/a i ser responsable d’alguna de les activitats de l’AMPA
La dedicació i el temps els decideixes tu!
Primer

NOTÍCIES DE GELIDA