“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera”


Proverbi africà

Teatre.. Prova-ho!Món de Mones teatre (l'entitat que es farà càrrec de l'activitat extraescolar de Teatre) ens ha comentat que hi ha l'opció de fer un dia de prova de teatre abans de la inscripció definitiva en l'horari estipulat però s'haurà de comunicar prèviament a l'AMPA mitjançant el correu: lesfonts.ampa@gmail.com

NOTÍCIES DE GELIDA