“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera”


Proverbi africà

Convocatòria Assemblea general AMPABenvolguts pares i mares,

Es convoca l'assemblea general ordinària de l'AMPA per al dia dimarts 7 de febrer de 2016 a les 21:00h en primera convocatòria i a les 21:15h en segona convocatòria. L’assemblea es farà a la biblioteca de l’escola.

Ordre del dia:


1.       Presentació de l’AMPA. Organització de l'AMPA.  Socis de l’AMPA, evolució.
2.       Activitat de la comissió d’extraescolars (balanç 2015/16, situació 2016/17).
3.       Activitat de la comissió de menjador (valoracions del canvi, revisió de menús).
4.       Activitat de la comissió de material (situació de la venda material).
5.       Activitat de la comissió de comunicació (web AMPA, APP, correu-e, formularis...).
6.       Comptes 2015 i Comptes 2016 (tancament provisional). IS + assessoria contractada.
7.       Llistat d’aportacions de l’AMPA a l'Escola.
8.       Com col·laborar amb l'AMPA.
9.       Precs i preguntes.
10.   Votacions

La presidenta de l’AMPA


NOTÍCIES DE GELIDA