“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera”


Proverbi africà

Espais de debat educatiu (EDE)Pares i mares,

Us convidem a participar en la primera reunió del curs escolar de l’EDE (Espais de Debat Educatiu) que es farà el proper dijous 13 d’octubre  a les 10:30 al Centre Cívic L'Escorxador.

L'Espai de Debat Educatiu (EDE)  és una iniciativa que ofereix a la comunitat educativa dels municipis (educadors, mestres, mares i pares, responsables d'entitats socioeducatives, responsables dels serveis de pediatria, tècnics municipals i altres), la possibilitat de reflexionar i debatre aspectes importants de l'educació, per tal de consensuar criteris d'actuació i millorar la coherència educativa.

Aquest recurs busca cohesionar el territori en temes de corresponsabilitat educativa, fent emergir un discurs educatiu en el municipi; implicant activament a escola-família-territori en la tasca educativa de forma continuada i afavorint el diàleg, sota el lideratge de l'ajuntament.

L'Àrea de Cultura, Educació i Esports ofereix suport tècnic per assessorar i dinamitzar l'Espai amb la intenció que es consolidi en el municipi.

El suport s'ofereix durant 3 cursos escolars (3 fases): a la primera fase el dinamitzador recolza el grup de reflexió i debat mensulament, a la segona fase bimensualment i a la tercera fase trimestralment.Més informació: https://www.facebook.com/groups/1799473130297635/

NOTÍCIES DE GELIDA