“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera”


Proverbi africà

Convocatòria de l´assemblea general ordinàriaUs convoquem a l’assemblea general ordinària de l’AMPA que tindrà lloc

el DIMARTS 24 DE NOVEMBRE DE 2015
a les 21:15h en primera convocatòria
i a les 21:30h en segona convocatòria
al menjador de l'ESCOLA LES FONTS.

amb el següent ordre del dia:

1.       APROVACIÓ ACTA REUNIÓ ANTERIOR
2.       PRESENTACIÓ COMPTES ANUALS 2014-2015
3.       DISSOLUCIÓ DE LA JUNTA ACTUAL I NOVA CONSTITUCIÓ
4.       PRECS I PREGUNTES

JUNTA DE L’AMPA


Les persones que es vulguin presentar a qualsevol dels càrrecs electes (president, vicepresident, secretari i tresorer) han de formalitzar la seva candidatura per escrit, especificant a quins càrrecs es presenten) i lliurar-la al despatx de l’AMPA. El termini de presentació serà de l’11 de novembre al 20 de novembre de 2015.

NOTÍCIES DE GELIDA