“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera”


Proverbi africà

Assemblea general ordinària de l'AMPA


El passat dimarts 24 de novembre es va celebrar l'assemblea general ordinària de l'AMPA amb el següent ordre del dia:

- Estat dels comptes de l'exercici anterior: aprovació per unanimitat.
- Objectius i activitats per aquest curs: aprovació per unanimitat.
- Nomenament dels càrrecs de la nova junta: aprovació per unanimitat.
- Precs i  preguntes.

Nova Junta de l'AMPA:

Presidenta:  Esther Solé
Vicepresident: Oriol Rua
Tresorera: Anna Zúñiga
Secretària: Sonia González


NOTÍCIES DE GELIDA