“Per educar a un nen fa falta la tribu sencera”


Proverbi africà

Informació sobre els serveis de menjador i acollidaUs informem que aquest curs escolar 2016/2017, el servei de menjador està gestionat novament per:

Dacor Educació i Esport, empresa responsable del servei de monitors/es i de la gestió directa del menjador i Scolarest, empresa de cuina.


Pel bon funcionament del servei, us lliurem la NORMATIVA:

- L’horari del servei de menjador, en horari normal del centre, serà de les 12:30h a les 15:00h. En horari intensiu del centre serà de les 13:00h a les 15:30h

- El preu del servei de menjador FIX serà de 6,20 €/dia. Es considera FIX aquell nen/a que es quedi sempre el mateix dia de la setmana com a mínim 1 dia per setmana.

- El cobrament dels usuaris FIXOS es farà a mitjans de cada mes del 10 al 20 mitjançant DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. En cas de retorn del rebut s’aplicarà el recàrrec de 5,00€ en concepte de despeses bancàries. El rebut retornat caldrà fer-lo efectiu abans d’iniciar el següent més a la coordinadora del menjador.

- Horari de gestió i canals de comunicació de menjador:

De dilluns a divendres de 9h a 9:30h al despatx de l’AMPA

  •       Coordinadora de menjador: Maria José Pallarés

             Mòbil de contacte: pregunteu a l'AMPA
            Correu electrònic: menjadorescolalesfonts @ gmail.com

      Aquí podeu consultar: absències, dietes, altes, baixes, canvis de rutina...etc

- El preu del servei de menjador EVENTUAL serà de 6,50 €/dia.

- Els nens fixos que per qualsevol motiu no puguin assistir al menjador, hauran d’avisar a la Coordinadora del menjador de l’escola abans de les 9.30h del matí del mateix dia. Se’ls retornarà la totalitat de l‘import del menú i monitoratge: 6.20€. En cas de no avisar, no se’ls farà la devolució d’aquest import.

- Els canvis de la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s’hauran de comunicar per escrit a la coordinadora del menjador abans del dia 1 de cada mes per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts del mes. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data les regulacions es faran el mes següent.

- Les absències i regulacions del mes de juny es faran en el mes de setembre del curs següent.

Dacor Educació i Esport

PREUS I HORARIS D'ACOLLIDA

NOTÍCIES DE GELIDA